GDPR

Kdo jsme

Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

Naše webová adresa je: https://halove-centrum.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Upload obrazů a Média

V případě že byste nahrávali obrázky na náš web je třeba aby obrázky neobsahovaly vložené data jako například data o poloze. Mohlo by dojít že tato data mohou být přístupné návštěvníkem který si mohou zobrazit například polohu místa fotografie.

Kontaktní formuláře, objednávky

Uchováváme data pro zpracovávání cenových nabídek a objednávek, případně data potřebné k prodeji, data pro technické poradenství. Data z kontaktních formulářů jsou zpracovávány výlučně pro zmíněné účely. Data vkládané do kontaktních formulářů mohou být kontrolovány automatickými službami pro ochranu proti spamu.

Interakce a vložený obsah z jiných webů

Na naše stránky může být přidáván obsah z jiných webových stránek, které se může chovat tak jako kdyby jste navštívily jiný web. Může se jednat například o videa, obrázky, články.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Komentář a jeho metadata jsou uchovávané na dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů.

Pro uživatele, kterým se registruj na tomto webu, uchováváme data které uvedli při registrovaní. Tyto data může smazat, měnit a zobrazovat administrátor webu a samotný uživatel. Není možné změnit uživatelské jméno.

Vaše osobní údaje budou uchovávany po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle obecně závazných předpisů.

Jaká máte práva?

Můžete požádat o smazání všech osobních údajů které jsme o vás uchovali. Kromě údajů které jsme povinen uchovávat z právních a bezpečnostních důvodů.

Můžete požádat o export osobních údajů, které jsme o vás uchovali pokud jste registrovaný na tomto webu.

Kam posíláme vaše data?

Přepravní společnosti. Vaše data jsou zasílána do přepravních společností pro účely doručení zásilky a evidenci doprav a další osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb.

Správce IT služeb související s provozem e-shopu, software a ukládání dat

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z legislatívy a právních předpisů a můžou být dále předávaný pro orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Využíváme automatizované zahraniční služby pro kontrolu spamu. Data které vkládá do komentářů jsou odesílány pro kontrolu spamu. Data vkládané do kontaktních formulářů mohou být také odesílány pro kontrolu spamu. 

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo pro mezinárodní organizaci.