Chladírenské PUR/PIR panely

V naší nabídce najdete různé panely pro chladírenské použití, panely jsou určeny pro tvorbu chladírenských místností uvnitř budov, ale také pro opláštění budov kde se vyžaduje nízká teplota.

Panely pro chladírenské použití se vyznačují vysokou tepelněizolační schopností a kvalitním technickým propracovaním a kvalitním spojem.

Jelikož se fyzikální vlastnosti úniku tepla při nízkých teplotách mění je potřeba zvolit správnou tloušťku panelu a zvolit vhodný spoj podla tepelného toku.

V případě chladírenských místností dochází k velkým teplotním rozdílům. A protože přírodní nebo fyzikální zákony mají vždy tendenci vyrovnávat nerovnováhu dochází při spuštění chladírenský místnosti ke přesunu vzduchu s teplejšího prostředí do chladnějšího. Čim je rozdíl teplot vyšší tím je tlak pro přesun vzduchu silnější.

Pokud se nesprávně zvolí tloušťka panelu může dojít k rapidnímu zhoršení tepelně izolačních vlastností panelů. Velké tepelné ztráty mohou nastat ve spojích panelů.

Když je velký rozdíl teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím obyčejný spoj nedokáže odolávat vysokým tlakům a jednoduše pustí teplý vzduch a vlhkost do místnosti, následkem je nejen tepelná ztráta a může to dojít také k kondenzaci a namrzání stěn a podstatně se může snížit tepelně izolační schopnost panelů.

ISP COLD STORE PANEL PANEL Z VYŠŠÍ TĚSNOSTÍ SPOJE JAKO PANEL GS. VHODNÉ PRO CHLADÍRENSKÉ MÍSTOSTI KDE JE ŽÁDOUCÍ VYSOKÁ ÚSPORA NA ENERGIÍCH. VHODNÉ PRO TEPLOTY DO + 4 ° C.
Průměrný součinitel prostupu tepla spojem [tloušťka 200 mm]: Uf = 0,156 W / m2K. U chladírenským místností jsou ve vysokých teplotních rozdílech významné ztráty tepla spojem Panely IPS majú vďaka PVC testnéním znížený priestup tepla spojov.
Image
Tloušťka panelu Koeficient U [W/m2K]
 100  0,22
 120  0,18
 160  0,14
 200  0,111
Pozitívny tlak Pa m3/m2h Negatívny tlak Pa m3/m2h
50 0,02  50  0,01
67 0,04  67  0,04
91  0,10  91  0,11
122  0,20  122 0,19
165  0,26  165 0,27
223  0,37  223 0,33
301  0,53  301 0,39
407  0,70  407 0,55
549  0,91  549 0,67
741  1,25  741 0,91
1000  1,48 1000 1,09
Průměrný součinitel prostupu tepla spojem [tloušťka 200 mm]: Uf = 0,140 W / m2K. Speciální roztažné pásky ve spojích. Po obou stranách v obou perodrážkových spojích
Image
Tloušťka panelu Koeficient U [W/m2K]
 100  0,22
 120  0,18
 160  0,14
 200  0,111
Pozitívny tlak Pa m3/m2h  Pozitívny tlak Pa  m3/m2h
50 0,01  50  0,01
67 0,03  67  0,03
91  0,7 91  0,05
122  0,13  122  0,12
165  0,17  165  0,15
223  0,20  223  0,18
301  0,32  301  0,25
407  0,42  407  0,33
549  0,51  549  0,38
741  0,62  741  0,49
1000  1,03  1000  0,72
ISP COLD STORE PANEL JOINT TYPE III Panel s vysokou těsností hlavně pro působení negativního tlaku. Vhodné pro velmi nízké teploty. Roztažné těsněními na obou stranách dvojitého spoje pero-drážka.
Image
Průměrný součinitel prostupu tepla spojem [tloušťka 200 mm]: Uf = 0,145 W / m2K. Speciální pásky na protilehlých stranách spojů. Vynikající testnosť.
Tloušťka panelu Koeficient U [W/m2K]
 100  0,22
 120  0,18
 160  0,14
 200  0,111
Pozitívny tlak Pa m3/m2h  Pozitívny tlak Pa  m3/m2h
50 0,01  50  0.01
67 0,03 67 0.02
91  0,7 91  0.04
122  0,13  122  0.11
165  0,17  165  0,14
223  0,20  223  0,17
301  0,32  301  0,23
407  0,42  407  0,31
549  0,51  549  0,36
741  0,62  741  0,46
1000  1,03  1000  0,63