Nadkrokevní PIR izolace – montáž v krocích

Před zahájením montáže: Zkontrolujte zda konstrukce krovu nevykazuje nepřiměřené odchylky rovinnosti.
Pokud ano, krov vyrovnejte. Také zkontrolujte případné odchylky od pravouhlosti
střechy, abyste mohli kladeni panelů přizpůsobit konkrétnímu
tvaru střechy

Krok1 - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

 Bednění:

Při montáži bednění dbejte na správné ukotvení jednotlivých prvků a
na zachování rovinnosti bednění. U systému Powerroof® není
podmínkou montáž záklopu, můžete desky ukládat přímo na krovy,
v případě že chcete zvolit jiný typ podhledu. Pozor však na prošlápnutí desek při montáži.

Krok2 Bedneni - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

Parotěsná folie

Pro zlepšenou parotěsnost můžete aplikovat parotěsnou fólii. Párotěsná vrstva se pokládá před PIR izolací.
PIR izolační desky jsou obvykle obaleny hliníkovou fólií s obou stran
a proto jsou samy o sobě parotěsné. V místě spojů desky PIR desky nejsou 
parotěsné.

Krok3 Parotes - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

Patní nosník - zakladací hranol

Existuje více možností. Jednou z možností jak začít pokládku PIR nadkrokevní izolace je založení patního nosníku

Tento prvek zajisti stabilitu
panelů. Jeho vyška musi přesně odpovidat vyšce panelů. Pokud je
tento prvek instalovan na okapove hraně, je překryt plechovou okapnici,
na ktere bude ukončena pojistnou hydroizolačni vrstvou. Zakládací hranol se 
ukotvuje do nosné konstrukce krovu vruty odpovídajících
rozměrů.
Krok4 Zakladaci hranol - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

Montáž PIR nadkrokevní izolace

Montaž PIR desek začněte od okapové hrany střechy zleva nebo
zprava, pokračujte ve směru okapu. U koncových panelů odříznete
drážku. Osaďte celou spodní řadu panelů.

Desky zajistěte proti posunu
a to vrutem do každé krokve u okapové hrany.
Jednotlivé PIR desky pečlivě zasunujte do drážek a dbejte, aby
se drážky při montáži nepoškodily. Bude dosaženo optimalních
tepelně izolačních parametrů. V případě potřeby je možné PIR deskydělit
ruční pilkou na dřevo. 

Krok5 PIR desky - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

Pojistná hydroizolace

Instalujte pojistnou hydroizolaci a osaďte kontralať odpovídající výšky a
šířky a PIR desky přikotvěte k nosné konstrukci krovu systémovými šrouby pod uhlem 90°
a 67° přes kontralať. Postup opakujte po cele ploše střechy. V hřebeni a nárožích je nutno PIR desky seříznout tak, aby k sobě přesně dosedaly.

Krok6 pojistna hzdroizolace - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

Krok7 kontra late - PIR nadkrokevni izolace Powerroof

Montáž střešní krytiny

Dbejte pokynů uvedenych
v montažnich navodech dle jednotlivych typů krytin.
Jedinym rozdilem bude kotveni lati pomoci vrutů
odpovidajici delky pouze do kontralatě.
Kotveni lati až do nosne konstrukce krovu se v tomto
připadě nedělá.

Řešení detailů (montážní detaily najdete na této stránce klikněte zde