Pasivní klimatizační metoda – Studená střecha

 

Kromě aktivních klimatizačních metod se dají použít pasivní metody, které dokáží zchladit prostor bez vstupních energií. Pasivní metody mohou přispět ke snižování energetické náročnosti budov. V některých případech je možné je použít i v našich klimatických podmínkách jako metodu pro snížení energetické náročnosti pomocí tzv. studené střechy.

Střechy jsou jednou z nejvíce tepelně namáhaných částí budov. Teploty na střechách dosahují v letním období v závislosti na použitém materiálu teploty od 70-90 ° C. Studenou střechou se označuje stav, kdy se díky vlastnostem materiálu podaří snížit teplo střešního pláště. Následkem toho je snížení přehřívání interiéru ze střechy.

Jednou z metod studené střechy je reflexní nátěr střešního pláště, který má vysokou odrazivost slunečního záření a vysokou emisivitu (schopnost materiálu odvádět teplo rychle pryč.)

studena strecha

Nabízená řešení jsou v podobě ochranných akrylátových případně polyreutanových a polyureových  nátěrů, které jsou otestovány a certifikovány jako materiál pro studené střechy.
Polyuretanové a polyureové nátěry se dají rovnou použít jako hydroizolace pro rovnou střechu, a tím zvýšit efektivitu investice.

studena strecha obr