PIR izolace a systém Powerroof® je zárukou vysoce kvalitní nadkrokevní PIR izolace.


Izolace Powerroof je vyráběna ze speciální PIR pěny TAUfoam®, která má speciální buněčnou strukturu bez vad a vzduchových míst, vysoké tepelně izolační vlastnosti (λD = 0,022 W/mK), velmi vysokou mechanickou odolnost, vynikající rozměrovou stálost a přesnou technologii, která umožňuje vyrábět vysoce těsný systém spojů - pero drážka.

ImageImage

PIR Pěna TAUfoam®


Není PIR jako PIR.
Reálné podmínky, ve kterých musí izolace pracovat, bývají odlišné od těch, u kterých se PIR izolace testují a uvádějí jejich deklarované vlastnosti. PIR pěna TAUfoam má skvělé vlastnosti za všech povětrnostních podmínek.

Recticel-u pracují desítky chemiků denně na vývoji lepších vlastností PIR pěny TAUfoam.

TAUfoam® vlastnosti:
- velmi vysoká homogenní struktura buněk, která vytváří pěnu bez vad, prázdných míst v pěně a pod.
- vysoká mechanická odolnost
- lepší protipožární vlastnosti (než běžná PIR)
- Samozřejmostí je vysoká tepelně izolační vlastnost.

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0.022 W / mK
Lepší chování vlhkosti v pěně TAUfoam díky její struktuře.


Tento efekt je možné sledovat u desek které mají menší tloušťky, kde PIR izolace s pěnou TAUfoam má deklarovaný součinitel tepelné vodivosti stále stejné hodnoty.

Např. PIR izolace z pěny TAUfoam i v tloušťce 20 mm má deklarovanou lambdu 0,022 W/mK, což není až tak častý jev.

Deklarovaný součinitel lambda je měřen při pokojové teplotě. V reálných podmínkách se PIR izolace může chovat v závislosti od výrobce trochu jinak
Není PIR jako PIR

 Vysoká mechanická odolnost PIR izolace Powerroof


Schopnost pěnové desky odolat deformaci při působení zatížení (např. vítr, sníh) na střechu kolmo v rovině desky je důsledkem fyzikální vlastnosti známé jako pevnost v tlaku.

Počítá se že PIR izolace má velmi dlouhou životnost a během její doby mohou nastat různé povětrnostní podmínky které mohou prověřit kvalitu vaší izolace.

Když se stane, že izolace není schopna odolávat tlaku větru, začne se mačkat a trvale deformovat. Stlačená deska se už nikdy nevrátí do původní tloušťky a její izolační vlastnost je samozřejmě úměrná její aktuální tloušťce

POWERROOF
pevnost v tlaku při 10 % stlačení= 150kPa (100, 120, 140, 160, 180mm)
a pevnost v tahu kolmo k rovině desky = 80kPa
(100, 120, 140, 160, 180mm)

Vlastnosti PIR izolace Powerroof


Certifikát kvality Keymark

Image

Každý produkt prodávaný na EU trhu musí mít CE certifikát, kvalitnější i ten méně. CE certifikát dostává produkt jednou a dále je na výrobci, kvalitě vstupních surovin atd., aby měl produkt deklarované vlastnosti.

Certifikát Keymark je trochu jiný. Produkty testují nezávislé neziskové instituce – několikrát do roka, namátkově. Náhodným výběrem ve fabrice nebo u prodejce.

Také se může stát že certifikační orgán odebere Keymark certifikát  výrobci ... za to že deska nesplňovala deklarované vlastnosti.
Číslo certifikátu Keymark pro Powerroof: 001-BK-514-0004-0017-W0121

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti

(λD = 0,022 W / mK) * Keymark

Téměř u každé izolaci je tepelně izolační vlastnost desek po výrobě vyšší. Deklarovaný součinitel který se také označuje písmenem D u znaku součiniteľa tepelné vodivosti λ znamená že desky byly testovány zhruba po pól roce od výroby, kdy je již hodnota součinitele tepelné vodivosti stabilní.

* Keymark – pár krát do roka jsou hodnoty desek Powerroof měřeny a ověřovány nezávislou evropskou institucí – Keymark

Homogenní pěna bez vad

PIR nadkrokevni izolace

TAUfoam vytváří pěnu bez vad, bublin, prázdných míst atd.

Vysoko homogenní pěna má trochu jiné vlastnosti na chování vlhkosti v izolaci a tím dosahuje mírně lepší tepelněizolační vlastnosti v reálných podmínkách

Přesné spoje, nízké tolerance v nepřesnosti

PIR izola stresni

Aby izolace dobře fungovala, musí mít vysokou rozměrovou stálost, nízké odchylky v rozměrech a také rozměrově přesný systém zámkových spojů, aby nevznikaly nežádoucí mezery.

Reakce na oheň

TAUfoam® myslí na vaši bezpečnost.

I když podle normy má Powerroof reakci na oheň D-s2, d0, Pomocí různého složení a buněčného tvaru lze mírně zvýšit odolnost v případě požáru.

Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 při zkoušce v aplikaci* B-s2, d0 a D-s2, d0 samostatný produkt


AKCE NA IZOLACI POWERROOF®.
Více info cenník


Doplňky pro nadkrokevní PIR izolaci

Pojistná hydroizolace RECTIVENT®

UV stabilita 6 měsíců
sd = 0.02m
Velmi vysoká odolnost vůči stárnutí a vodotěstnost . 

Více info zde

Kotvící prvky pro nadkrokevní PIR izolaci

V nabídce kotvících prvků najdete více systémů.
Od pozinkovaných vrutů až po speciální vruty vyrobené z ušlechtilé oceli s povrchovou úpravou odolnou 700 hodin SST. (SaltSprayTest - test v solné mlze)

Více info zde

Nadkrokevní PIR izolace POWERROOF MAX s nakašírovanou difúzní folií

Spojení dvou vysoce kvalitních prvků pro snadnější a rychlejší montaž nadkrokevní PIR izolace.

Více info zde

Produktový list (PDF)
Leták (PDF)
Montážní detaily (níže):
Montáž v krocích (odkaz se otevře v novém okně)
Výpočet počtu kotvících prvků

TECHNICKÉ INFORMACE PIR IZOLACE POWERROOF®:


Dostupné verze a tloušťky nadkrokevní PIR izolace:

Powerrooof: 80, 100, 120, 140, 160, 180mm

Powerrooof Max: 80, 100, 120, 140, 160mm,

Powerroof Max je verze s nakašírovanou pojistnou hydroizolací.

Rozměr desek nadkrokevní PIR izolace

[mm] 2500 x 1200 (modulární šířka 2480 x 1180)


Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:

λD = 0,022 W/mK

Vzhled:

  • Čistá hliníková folie 0.5mm v zesílené (honeycomb) struktuře
  • Zámky po všech čtyřech stranách - vysokotestný systém pero drážka

Mechanické vlastnosti:

Napětí/pevnost v tlaku při 10 % stlačení: 150 kPa (všechny tloušťky)

Všechny technická data: zde (odkaz se otevře v novém okně)

Kontaktní formulář

Rychlý kontakt: 776 025 470

vaše číslo devět místním tvaru bez mezer příklad : 700123123
odepište text z obrázku

Řešení detailů nadkrokevní PIR izolace

Montážní detail:
Hřeben

Image

Montážní detail:
Hřeben bez lepidel

Image

Montážní detail:
Žlab - Střecha bez presahu

Image

Montážní detail:
Žlab -  v nízkoenergetickém domě

Montážní detail:
Žlab -  střecha s izolovaným převisem

Image

Výpočet počtu vrutů pro nadkrokevní PIR izolaci Powerroof®

Zdarma výpočty potřebných kotvících prvků pro nadkrokevní PIR izolaci
Image
Image