Technická data nadkrokevní izolace Powerroof®

Image

Dostupné verze a tloušťky nadkrokevní PIR izolace:

Powerrooof: 80, 100, 120, 140, 160, 180mm
Powerrooof Max: 80, 100, 120, 140, 160mm,
Powerroof Max je verze s nakašírovanou pojistnou hydroizolací.

Rozměr desek nadkrokevní PIR izolace

2500 x 1200 (modulární šířka 2480 x 1180) [mm]

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:

λD = 0,022 W/mK

Vzhled:

Čistá hliníková folia 0.5mm v mírné (honeycomb) struktuře Zámky po bocích - vysokotestný systém pero drážka

Mechanické vlastnosti PIR nadkrokevní izolace POWERROOF®

Napětí / pevnost v tlaku při 10 % stlačení: 150 kPA (všechny tlouštky)
Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách EN 1605: ≤ 5 %
Rozměrová stabilita počas 48 hod.pri -20°C, 90% RH: EN 1604:
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: Tr80 80 kPa
≤ 1 % v délce
≤ 1 % v šířke
≤ 2 % v tlouštce
Rozměrová stabilita počas 48 hod. při 70°C, 90% RH EN 1604:
≤ 2 % v délce
≤ 2 % v šířke
≤ 6 % v tlouštce
samostatný produkt EN 13501-1 D-s2,d0

Hydrometrické vlastnosti PIR izolace POWERROOF®:

Faktor difúzního odporu tepelněizolačního jádra dle ČSN EN ISO 10456:2009: 50 - 100
Absorbce vody při dlouhodobém ponorení EN 12087: ≤2 %

Rozměrová Tolerance:

80 až 180 mm T2 EN 823

Certifikáty PIR izolace POWERROOF

Produkt:

EN 13165:2012 + A2:2016
KEYMARK: 001-BK-514-0004-0022-W002

Výroba : ISO 9001:2008

Životní prostředí: ISO 4001:2004

Zpět na produkt Powerroof
Produktový list
Technický produktový list