Kotvící prvky a vruty pro PIR nadkrokevní izolaci

Je všeobecně koluje názor že kotvící prvky jsou v suchém prostředí a že pro takové prostědí postačuje obyčejný žlutý pozinkovaný vrut. Je  bráno v úvahu jenom část vrutu jsou vystavena vnějším podmínkám a to převážně suchého charakturu. PIR izolace má obvykle velmi malý prostup par a proto v místě kde bude rosný bod PIR izolace a vrutu se nebude jednat …

Výroba PUR desek Recticel® má nejnovější certifikát pro environmentální management

Výroba PUR desek Recticel® má nejnovější certifikát pro environmentální management ISO 14000: 2015. Recticelu záleží na životním prostředí a proto se rozhodl pro naplňování nových pokročilejších environmentální řešení. Základem je ISO 14000: 2015, které pomáhá organizacím řešit environemtálne výzvy. ISO 14000: 2015 klade důraz na hodnotu přírody. Proto bychom mohli očekávat Niel snižování a omezování ale také ISO 14000: 2015 …